Gedragscode

Gedragscode trainingen

1. Als je een training niet kan bijwonen, verwittig dan zo snel mogelijk je train(st)er.

2. Iedereen is steeds 5 minuten voor het aanvangsuur aanwezig in de zaal in aangepaste sportkledij. Als je toch te laat komt verontschuldig je dan en zeg

de reden aan je train(st)er.

3. Uurwerken, kettingen, ringen, grote oorringen, piercings en andere juwelen worden uitgedaan voor je gaat sporten.

4. We helpen de train(st)er bij het klaarzetten van het materiaal.

5. Tijdens de uitleg van de train(st)er blijf je rechtstaan, hou je de bal stil en luister je aandachtig.

6. Tijdens de training worden de drinkpauzes aangegeven door de train(st)er. We blijven in de zaal tijdens deze onderbreking. Indien je naar het toilet moet

verwittig je eerst je train(st)er.

7. Mekaar aanmoedigen en steunen tijdens de training maakt zowel jezelf als de groep sterker. Probeer op een positieve manier samen te werken met iedereen

(ook met spelers/speelsters uit een andere groep).

8. Je kan alleen vooruitgang boeken door je volledig in te zetten en elke oefening zo goed mogelijk uit te voeren. Bij het storen van een training en als het

storend gedrag blijft aanhouden dan worden de ouders verwittigd om het probleem te bespreken met de train(st)er.

9. Na de training dient de sporthal opgeruimd te worden (materiaal, lege flessen, ...).

10. Op het einde van de training komt iedereen samen bij de train(st)er. Die zal na het meedelen van de afspraken voor de volgende training of wedstrijd het

sein geven om samen onze kreet te roepen. Pas daarna verlaat je het terrein.

Gedragscode wedstrijden

1. 35min voor de aanvang van de wedstrijd is iedereen aanwezig in wedstrijduitrusting in de zaal (tenzij anders afgesproken met je train(st)er).

2. Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach en luistert aandachtig.

3. Concentreer je tijdens de wedstrijd volledig op het spel, ook als bankzitter.

4. Indien nodig houden we het scorebord bij.

5. Een gekwetste speler(speelster) maakt ook deel uit van de ploeg en is eveneens aanwezig op de wedstrijd.

6. Fairplay wordt nooit uit het oog verloren! Dit geldt zowel voor de spelers als voor de supporters.

7. Na elke wedstrijd zal iedere speler de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.

8. Na de wedstrijd dient de sporthal opgeruimd te worden (materiaal, lege flessen, ...).

9. Na het opruimen van de zaal verzamelt de groep zich rond de coach waarna we onze kreet nog een laatste keer roepen.

10. Na elke wedstrijd neem je een douche. Laat de kleedkamer altijd verzorgd achter.